Lista aktiivisista käytänteistä

Nimi Tyyppi Suostumus vaaditaan
Verkko-oppimisalustan tietosuojaseloste Sivuston käyttöehdot Kaikilta käyttäjiltä

Yhteenveto

Tietosuojaseloste

Käytänne kokonaisuudessaan

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Taksi Helsinki Oy

Ratamestarinkatu 7B,

00520 Helsinki

Tietosuojavastaava

Kimmo Sihvonen

tietosuojavastaava@taksihelsinki.fi

Taksi Helsinki Oy, Tietosuojavastaava, Ratamestarinkatu 7B, 00520 Helsinki.

Rekisterin tietosisältö

Verkko-oppimisalustan käyttö

Tallennetaan seuraavat henkilötiedot: nimi ja sähköpostiosoite sekä mahdollisesti puhelinnumero, ammattinimike ja toimipaikka.

Tämä rekisteri on 

Mediamaisteri Oy:n järjestelmässä

PL 82 (Uimalankatu 1)

33101 Tampere

010 281 8000

info@mediamaisteri.com

Rekisteriasioita käsittelevä taho

Mediamaisteri Oy

Rekisterin käyttötarkoitus

Verkko-oppimisalustan käyttäjän henkilötietoja käytetään järjestelmää hyödyntävien koulutusten toteutuksessa, esimerkiksi materiaalien jaossa, koulutukseen liittyvien tehtävien suorittamisessa ja seurannassa sekä opiskelijaryhmän sisäisessä keskustelussa.

Tietojen arkistointi ja hävittäminen

Verkko-oppimisalustan käyttäjä voi tarkastaa ja hallinnoida omia tietojaan ja niiden näkyvyyttä. Henkilötiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita käyttötarkoituksen täyttämistä varten, ellei voimassa oleva lainsäädäntö määrää henkilötietojen säilytyksestä muuta

Tietolähteet

Tiedot saadaan henkilöiden itsensä ilmoittamina eikä niitä siten päivitetä säännöllisesti.

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä sekä koulutuksen sidosryhmien kesken.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Sähköisessä muodossa tallennetut tiedot sijaitsevat palvelimilla, joihin on käyttöoikeus ja pääsy vain niillä toimihenkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirto

Käyttäjän nimi näkyy muille käyttäjille. Lisäksi käyttäjä voi asettaa muita henkilötietojaan näkyville muille järjestelmän käyttäjille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada läpinäkyvästi tietoa henkilötietojensa käsittelystä, tarkastaa omien tietojen oikeellisuus ja saada niistä kopio itselle. Hänellä on oikeus pyytää omien tietojensa oikaisua tai poistamista. Hänellä on myös oikeus siirtää tietonsa järjestelmästä toiseen ja rajoittaa ja vastustaa tietojensa käsittelyä sekä vastustaa automatisoituja yksittäispäätöksiä ja profilointia. Hänellä on myös oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta.

Lisätiedot, ks. Taksi Helsinki Oy:n tietosuojaseloste (www.taksihelsinki.f).